Vergoeding

Vergoeding
Er wordt 3 uur dieetbegeleiding vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Hiervoor geldt een eigen risico van 385 euro per persoon, per jaar. Een uitzondering hierop zijn kinderen en volwassen met diabetes, COPD en CVRM waarbij sprake is van ketenzorg.

Wij declareren direct bij de zorgverzekeraar waar we een contract mee hebben. Daarna is soms een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering (AV) mogelijk.

  Dieet voor jou heeft een contract met bijna alle zorgverzekeraars!

In 2020 heeft Dieet voor jou geen contract met zorggroep Caresq, hieronder vallen ook Besured, Promovendum, Eucare, Aon, National academic, Iptiq en Aevitea. Bij deze zorgverzekeraars sturen we een factuur, je betaalt dan rechtstreeks bij ons. Je kunt deze daarna weer indienen, dan wordt er een deel van vergoed.

Tijd en tarieven

De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar, wanneer wij geen contract hebben of wanneer de maximale vergoeding voor de diëtist is bereikt, zijn dit onze tarieven.

TijdOnze tarieven
Intakegesprek:75 min90 euro
Vervolggesprek:30min36 euro
Kortgesprek:15 min18 euro
Lekker pûh consult:30 min37,50 euro
Niet nagekomen afspraak:18 euro
Extra kosten huisbezoek:36 euro
Telefonisch consult:15-30 min18-36 euro
Opstellen schriftelijk dieetadvies:30 min36 euro
Rapportage specialist:15 min18 euro


Lees de algemene voorwaarden  en privacyverklaring van diëtistenpraktijk Dieet voor jou.

Contact

Heb je vragen of wil je een afspraak maken dan kun je contact opnemen via info@dieetvoorjou.nl of 06-21859958.