Vergoeding

Er wordt 3 uur dieetbegeleiding vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Hierbij wordt wel het eigen risico aangesproken. Een uitzondering hierop zijn kinderen en volwassen met diabetes, COPD en CVRM waarbij sprake is van ketenzorg.

Wij declareren direct bij de zorgverzekeraar. Naast de basisverzekering is soms een extra vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering. Klik op onderstaande knop om te kijken wat jouw pakket vergoed.

  Dieet voor jou heeft een contract met alle zorgverzekeraars!

Tijd en tarieven

De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar, wanneer de maximale vergoeding voor de diëtist is bereikt, zijn dit onze tarieven.

Tijd (min)Ons tarief (euro)
Intakegesprek:75 106,25
Vervolggesprek:3042,50
Kortgesprek:15 21,25
Niet nagekomen afspraak:21,25
Extra kosten huisbezoek:42,50
Telefonisch consult:15-30 21,25-42,50
Opstellen schriftelijk dieetadvies:3042,50
Rapportage specialist:15 21,25


Algemene voorwaarde en de Privacywet (AVG)

Wil je meer weten over onze algemene voorwaarden, hier zijn ze te vinden. 

Dieet voor jou gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens. Lees hiervoor onze privacyverklaring. 

Contact

Heb je vragen of wil je een afspraak maken dan kun je contact opnemen via info@dieetvoorjou.nl of 06-21859958.